Introductie

Het opleiden van leerlingen bij uw bedrijf vindt plaats op een reguliere bouwplaats of leerling-bouwplaats.
Voor hen een kruiwagen naar hun toekomst, voor u een goed fundament voor uw lerende onderneming!

 

Voordelen
Uw voordelen om samen met de BouwSchool Breda leerlingen op te leiden:

  • Het inlenen van leerlingen is voor u zonder risico’s, zij staan namelijk bij de BouwSchool Breda op de loonlijst.
  • Ziekte en verzuimdagen hebben voor u geen financiële consequenties.
  • Begeleiding en salarisadministratie van leerlingen worden door de BouwSchool Breda verzorgd.
  • De BouwSchool Breda ondersteunt de leermeester bij het opleiden van de leerling.
  • Door het inzetten van leerlingen, kunt u de jonge werknemers zelfvormen.
  • Het biedt u de mogelijkheid om de leerling na afronding van zijn opleiding in dienst te nemen.
  • U heeft geen verplichting de leerling gedurende zijn opleiding dienst te nemen.

 

Voorwaarden

Om een leerling te kunnen opleiden bent u verplicht in het bezit te zijn van een erkenning als leerbedrijf. Hiervoor moet er binnen uw bedrijf een voldoende opgeleide leermeesters aanwezig zijn, die tevens de nascholingscursus volgen. Per richting waarin u leerlingen opleidt moet er een erkende leermeester aanwezig zijn. De  BouwSchool Breda  brengt u alleen de gewerkte uren in rekening, waarbij geldt dat de leerling de normale arbeidsuren werkt. De facturering vindt wekelijks plaats aan de hand van urenbrieven, die de leerling in moet vullen en door de leermeester of een andere medewerker van uw bedrijf voor akkoord moet ondertekenen. De BouwSchool Breda biedt de gelegenheid tot automatische incasso wat u het voordeel van een betalingskorting oplevert. Inlenen van leerlingen gebeurt conform de Algemene voorwaarden en de actuele inleentarieven.

 

Onze opleidingsbedrijven
BouwSchool Breda Opleidingen B.V. kent twee soorten opleidingsbedrijven:
- Lidbedrijven en deelnemende bedrijven.
- Lidbedrijven zijn erkende bedrijven die tevens lid zijn van Bouwend Nederland. Daarnaast hebben we de  deelnemende bedrijven, deze zijn wel  erkend maar zijn geen lid van Bouwend Nederland.

 

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met:
Bas Koenis,
tel: 06 - 55 70 31 17 of mail: koenis@bouwschoolbreda.nl