Scholingsplan

Uiteraard zijn goed opgeleide medewerkers de basis voor een solide bedrijf. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor scholing en opleiding van uw medewerkers. Vanuit de Bouw CAO wordt dit verplicht gesteld. Per kalenderjaar kan een scholingsplan worden samengesteld waarin zorgvuldig de bij- en/of scholingswensen van uw werknemers wordt bekeken. Wij helpen u graag bij het samenstellen hiervan.

 

Heeft u vragen over scholing of wilt u zich aamelden voor een cursus?

Neem dan contact op met de BouwSchool Breda:
Judith van Uijthoven 
tel: 076-5306060
training@bouwschoolbreda.nl