Bouw & Techniek Centrum Breda

Het Bouw en Techniek Centrum Breda is een gelijkwaardige samenwerking tussen enerzijds de partners: BouwSchool Breda Opleidingen B.V. (opleidingsbedrijf bouw), Inframensen Zuid (opleidingsbedrijf Infra) en Schildersvakopleiding Breda (opleidingsbedrijf schilderen) en anderzijds Curio (onderdeel van ROC West-Brabant).

De hoofdingang van het Bouw en Techniek Centrum Breda

Bouw en Techniek Centrum Breda

Deze samenwerking beoogt het “meer dan alles onder één dak” principe te geven waarbij de gezamenlijk waarde de verbindende factor is. Onze missie is om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven duurzaam in te bedden, zodat een kwalitatieve instroom voor de sector in de regio wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd richt men zich strategisch op duurzaam modern personeelsbeleid (leven lang leren) voor de sector door middel van advisering, cursussen, trainingen en opleidingen aan te bieden voor zittend personeel en zij-instromers.

Daarnaast dient het Bouw en Techniek Centrum Breda een ontmoetingsplaats te zijn voor het bedrijfsleven.

Het Bouw en Techniek Centrum Breda wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden “veilige leeromgeving” en een “krachtige leeromgeving”.